Privacy

pagina over ons - mikana

Mikana Openbare Verlichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens*
Mikana Openbare Verlichting
Rigterskamp 12
1261 TN Blaricum
Tel: 035 538 64 39
E-mail: info@mikana.nl

*acquisitie met deze gegevens zonder toestemming wordt niet op prijs gesteld.

persoonsgegevens die wij verwerken

Mikana Openbare Verlichting verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
NAW-gegevens
Bankgegevens

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mikana.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

waarom wij persoonsgegevens verwerken

De persoonsgegevens die jij op onze site achterlaat geven ons alleen toestemming om je te kunnen bellen, e-mailen of chatten. De verwerking van andere gegevens is noodzakelijk voor het afhandelen van jouw betaling.

hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mikana Openbare Verlichting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Andere gegevens die verzameld zijn tijdens de uitvoer van een opdracht (bijvoorbeeld email- of tekstberichten) worden enkel opgeslagen met als doel deze op een later tijdstip te kunnen inzien.

delen van persoonsgegevens

Mikana Openbare Verlichting verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

cookies en vergelijkbare technieken

Mikana Openbare Verlichting gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast ook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mikana Openbare Verlichting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mikana.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mikana Openbare Verlichting wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mikana Openbare Verlichting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo versturen wij jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Daarnaast maakt Mikana Openbare Verlichting enkel gebruik van veilige leveranciers van clouddiensten (die voldoen aan de AVG, het EU-U.S. Privacy Shield Framework en diverse ISO normen). Als jij toch het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mikana.nl.

© 2024 Copyright Mikana Openbare Verlichting, Amsterdam / Blaricum - Privacyverklaring - Algemene Voorwaarden